Than Quảng Ninh F.C.

Câu lạc bộ Bóng đá Than Quảng Ninh


Anschrift:
Tổ 10- Khu 10, Phường Quang Hanh
Thành phố Cẩm Phả
Vietnam
+84 - 33 / 373 62 62
+84 - 33 / 373 62 62
www.thanquangninhfc.vn
congtytnhh1tvbongdaquangninh@gmail.com