Salyut Belgorod

Futbolniy Klub Salyut Belgorod


Anschrift:
pr. B.Khmelnitskogo, 107
308002 Belgorod
Russland
+8 - 4722 / 32 95 05
+8 - 4722 / 26 67 59
www.fc-salute.ru
info@fc-salute.ru