SDYuShOR Uzhgorod

Spetsializovana Dytyacho-Yunatsʹka Shkola Olimpiysʹkoho Rezervu z Futbolu Uzhgorod


Anschrift:
Ukraine