Macau: Kader

Freundschaft 2017
NameLandGrößeGewichtgeb.
 Torhüter
Zhì-Héng Féng Laì Chí SA
183 cm16.10.1989
 Abwehr
Pak-Chun Chan Sporting Macau
174 cm60 kg05.12.1985
Filipe Duarte Benfica Macau
181 cm76 kg30.03.1985
Zhèng-Háo Gōng Ka I
02.08.1986
Jā-Háo Lǐ Ka I
23.07.1989
Zǐ-Jiàn Lǐ Benfica Macau
177 cm75 kg24.10.1990
Ngai-Tong Lam Mutual FC
174 cm62 kg13.01.1990
Pak-Kin Lao Ka I
179 cm68 kg24.05.1985
Alexandre Matos C.P.K.
Greenwood Meadows
189 cm86 kg31.05.1995
 Mittelfeld
Cheng Cheang CD Monte Carlo
18.08.1984
Chan-In Choi Laì Chí SA
28.08.1992
Zhì-Háo Gān C.P.K.
04.04.1995
Chi-Fong Ho CD Monte Carlo
175 cm70 kg30.09.1994
Ka-Seng Lam C.P.K.
28.05.1994
Wá-Kēng Ng MFA Development
Héng Shì SC
02.08.1999
Wá-Sēng Ng MFA Development
173 cm02.08.1999
 Sturm
Jìng-Bīn Lǐ Benfica Macau
174 cm28.02.1990
Carlos Leonel Benfica Macau
186 cm78 kg28.07.1987
Zǐ-Hēng Péng Benfica Macau
175 cm64 kg03.11.1993
Niki Torrão Benfica Macau
180 cm76 kg18.11.1987
 Trainer
Xiǎo Míng Chén Hong Kong19.03.1975
 Co-Trainer
Chǔyīng Róng Macao01.09.1973